MK | EN | ALB
 
Уште од самото основање станавме препознатливи по прифаќање на предизвикот да работиме и дејствуваме во новите области на правото. Започнавме како пинери во областа на интелектуалната сопственост, како во нашата држава така и во регионот. Но, не застанавме тука. За кратко време нашиот делокруг на работење се прошири речиси во сите области на правото. Се разбира предизвик ни беа и ни останаа конкуренцијата, електронските комуникациите, информатичката технологија, енергетиката, банкарскиот сектор и сл. Но, тоа не значеше и не значи дека класичните правни дисциплини на граѓанското и трговското право ги „заборавивме“. Напротив, нашиот тим постојано се стреми кон достигнување на повисоки цели.

Финансиски сектор
Енергетски сектор
Интелектуална сопственост
Работни односи
Застапување пред судовите и административните органи
Информатичка технологија
Конкуренција и анти монополско право
Казнено право
Корпоративно управување
Имиграционо Право
 
Aдвокатско Друштво ПЕПЕЉУГОСКИ
Изработка 2012. Сите права се задржани.